Analiza danych- na czym polega?

analiza danych

W dzisiejszych czasach na rozwój firmy składa się wiele czynników i składowych, jedną z nich jest prawidłowa analiza danych zastanych. Na czym polega? To przede wszystkim działania, które polegają na przekształcaniu, porządkowaniu, przetwarzaniu i zbieraniu ważnych informacji. W dużym uproszczeniu ważne jest, aby z zebranych danych wyciągnąć jak najwięcej istotnych wniosków dla konkretnego założenia. Zazwyczaj analiza odpowiada na problem czy też zależność, którą chcemy zaobserwować. Nasz problem może być ujęty w ogólnikowy sposób lub też dokładnie skonkretyzowany. Każdą analizę można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, stosować określone techniki i metody, jednak nie mamy konkretnej, jednej procedury, która opowiadałaby o tym, jak dokładnie przeprowadzać analizę danego problemu. Dużo zależy od dostępnych materiałów oraz wiedzy i intuicji badacza. Analiza przydaje się w wielu branżach m.in.: biznesowych, społecznych czy też naukowych.

Jakie są narzędzia przydatne podczas analizy?

Najbardziej przydatnym narzędziem, który pomaga samodzielnie dokonać podstawowych obliczeń jest zapewne znany większości Excel. Nie wymaga zaawansowanej wiedzy statystycznej w przeciwieństwie do wykorzystywania algorytmów, big data czy też uczenia maszynowego. Wartościowe wnioski można wyciągnąć posługując się dostępnymi narzędziami “business intelligence” w postaci programów do analizy, takimi jak: Microsoft Power BI, Tableau, QlikView Qlik Sense i wiele innych- wybór leży po stronie analizującego. Plusem są otrzymane wartościowe informacje, które pomogą np. w prawidłowym funkcjonowaniu firmy, a uzyskane wnioski mogą usprawnić produkt, podejmowane działania, efekty pracy, a także usługi.

Charakterystyka poszczególnych narzędzi do analizy danych:

Pierwszym z nich jest Microsoft Power BI, czyli narzędzie self-service, które umożliwia tworzenie analiz i raportów menedżerskich. Dodatkowo warto wspomnieć, że uzyskane wnioski mogą zostać przedstawione za pomocą interaktywnej prezentacji, co jest zdecydowanie na plus jeśli nasze działania musimy zaprezentować przed klientem lub przełożonymi. Kolejnym jest QlikSense, którego obsługa nie wymaga zaangażowania działu IT, może być używany jako uzupełnienie QlikView lub samodzielnie, jego zdecydowaną zaletą jest szybkość tworzenia i ładowania się raportu. Natomiast wcześniej wspomniane QlikView charakteryzuje się przede wszystkim możliwością pracy z każdym źródłem informacji. To narzędzie, które zdecydowanie powinno być wykorzystywane do tworzenia raportów, w których przestrzeń analityczna planowana jest z wyjątkową dokładnością. Idealnie nadaje się w przypadku pracy w grupach, gdyż daje możliwość wspólnego tworzenia wniosków i raportów. Ostatnim opisywanym programem jest Tableau, który umożliwia zbieranie i sortowanie poszczególnych informacji, a także filtrowanie wyników. Sporym atutem jest możliwość kreowania wizualizacji menadżerskich, które niezwykle są przydatne w większych przedsiębiorstwa oraz przy dużych projektach, chociażby zagranicznych.